0

Contact Us


บริษัท ยูโรเชียฟู้ดส์ เทรดดิ้ง แอนด์ เอเย็นซีส์ จำกัด

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์  8.30 – 17.30

61/48 ซอยทวีมิตร 8 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310


Tel : 02-643-9911 Fax : 02-643-1110


E-mail : efta@eurosiafoods.com


Facebook : Eurosia FOODS


Line Official Account : @oik0085g


Get in touch

Contact us for more information


โดยการคลิกและกดตกลงที่ช่องนี้ ท่านได้ตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ eurosiafoods.com และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเก็บหรือใช้ข้อมูลที่ท่านได้ใส่มาในแบบฟอร์มนี้ในการติดต่อกับท่าน รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการอื่นๆ ของ eurosiafoods.com ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

www.eurosiafoods.com